Инсталация за производство на инженерно гориво Качество Твърди алтернативни горива Течни алтернативни горива Гуми излезли от употреба Биомаса

Инсталацията, която ГАЕА използва, се намира на територията на завода Титан Златна Панега Цимент. В тази инсталация се извършва предварителна обработка на разнообразни твърди отпадъци и след това се трансформират в инженерно гориво (PEF). Разполагаме с различни типове твърди материали – битови отпадъци (MSW), както и опасни и безопасни индустриални отпадъци.Снимки на твърди алтернативни горива

Свържете се с нас, за да видим с какво решение бихме могли да Ви бъдем полезни!