Инсталация за производство на инженерно гориво Качество Твърди алтернативни горива Течни алтернативни горива Гуми излезли от употреба Биомаса

ГАЕА използва различни типове отпадъчна биомаса като добавка за производството на инженерно гориво – слънчогледови люспи, оризови люспи, дървесни стърготини и прах, тютюн, слама.

В близкото бъдеще ГАЕА планира да разработи местно производство на енергийни култури за биомаса.

Свържете се с нас, за да видим с какво решение бихме могли да Ви бъдем полезни!