• Тази инсталация за алтернативни горива е създадена за производство на инженерно гориво (PEF – processed engineered fuel). Инженерното гориво има еднообразно постоянно качество, постигнато от различни нерециклируеми материали с разнообразно качество. Основната му съставка са битови отпадъци (MSW – municipal solid waste) от София, при което качеството на инженерното гориво се повишава от използването на други внимателно подбрани висококалорични индустриални и търговски отпадъци или отпадъци от биомаса.

  • Доставените отпадъчни материали се складират вътре в сградата и чрез товарач се подават към първичния шредер, производство на “M&J”, който ги реже със скорост 10 тона на час и частици с размер 100-300 мм. Нарязаният материал се пренася до втория етап за допълнителна обработка. Разделянето на използваемата лека фракция от инертните материали се постига чрез вибриращо сито марка “Spaleck” с отвори на ситото 30 мм. Целта на вибриращото сито е да отстрани инертните материали (малки камъчета, парчета стъкло, метали, мръсотия и пясък), които се пренасят извън сградата и се складират в специален контейнер за бракувания материал.

  • След вибриращото сито материалът влиза във въздушен сепаратор, произведен от “Westeria”, който продължава да разделя леката фракция (по-сухи и двуизмерни частици) от тежката (мокри, по-тежки и триизмерни частици). Тежката фракция се транспортира до контейнера с бракуван материал. Отделената лека фракция чрез лента преминава до вторичния шредер марка “Weima” Fine Cut, който има капацитет от 10 тона на час и размер на нарязаните частици 20-25 мм.

  • По дължината на цялата линия за производство на инженерно гориво саразположени три сепаратора за метал, чиято цел е да отделя ненужните метални частици от системата. Всички отделени метални частици се транспортират извън сградата като бракувани. Допълнителна лента за дозиране и подаване на материал е инсталирана между въздушния сепаратор и вторичния шредер. Целта й е да подава друг хомогенен материал (например висококалорични отпадъци и / или материали) към производствената линия с цел да повиши крайното качество на основния материал.
  • Система “Schenck” за подаване на материала чрез пневматична ситема се използва при транспортирането на готовото инженерно гориво между сградата за производство и специално изграден за целта силоз. В този силоз се извършва допълнителна хомогенизация. Накрая инженерното гориво се източва чрез дозираща система и пневматично се подава към основната горелка на пещта.