Зелена алтернативна енергия

ГАЕА Зелена Алтернативна Енергия ЕАД е българска компания, която предлага решения за управление на отпадъци / опазване на околната среда, оползотворяване на отпадъци и производство на алтернативни горива. ГАЕА Зелена Алтернативна Енергия е съвместно дружество между Evolution Environmental Group LLC (“E2”), американска компания с дейности в сферата на опазване на околната среда и алтернативната енергия, и Titan Cement SA (“Титан”), водещ производител на строителни материали.

Група ТИТАН

ТИТАН се състои от повече от 40 компании, производители на широк кръг материали – от инертни материали до различни видове сив цимент, бял цимент, бетон, сухи строителни смеси, пепелина и др. Компанията притежава 13 циментови завода в Югоизточна Европа, Съединените щати и Източното Средиземноморие.

Вижте повече
Група ТИТАН Титан

E2

Е2 успешно предава иновативни решения, с което спомага за постигането на икономически изгодно използване на предварително преработени опасни и безопасни отпадъци при високи температури в циментови пещи и инсталации в продължение на вече четири десетилетия в Съединените Щати и Централна и Източна Европа. Историята на Е2 включва и развитието на…

Вижте повече
E2 Е2

Инсталация за производство на инженерно гориво

Инсталация за производство на инженерно гориво

Доставените материали за производството се поставят в специално изградени за целта сгради и от там отиват в първичния шредер. Вече нарязания материал чрез ленти се пренася до втория етап за допълнителна обработка. Разделянето на използваемата лека фракция от инертните материали (малки камъчета, парчета стъкло, метали, мръсотия и пясък) се постига чрез вибриращо сито. След вибриращото сито материалът влиза във въздушен сепаратор, който продължава да разделя леката фракция (по-сухи и двуизмерни частици) от тежката (мокри, по-тежки и триизмерни частици). Отделената лека фракция чрез лента преминава до вторичния шредер. Нарязаният материал се складира или на купчини на специално определено място, или се изпраща директно в складов силоз, от където се подава към пещта.

Вижте повече

Новини

ГАЕА Зелена Алтернативна Енергия е вече член…

Вижте повече

Връзки