Ние вярваме, че хората, работещи за нас, са най-съществената и важна част от дейността ни. Основният ни приоритет е тяхното здраве и безопасност при работа, както и развитието им.