ГАЕА Зелена Алтернативна Енергия е съвместен проект на Evolution Environmental Group LLC (“E2”), американска компания с дейности в сферата на опазване на околната среда и алтернативната енергия, и Titan Cement SA (“Титан”), водещ международен производител на строителни материали.

Група ТИТАН

ТИТАН се състои от повече от 40 компании, производители на широк кръг материали – от инертни материали до различни видове сив цимент, бял цимент, бетон, сухи строителни смеси, пепелина и др. Компанията притежава 13 циментови завода в Югоизточна Европа, Съединените щати и Източното Средиземноморие с настоящ общ обем производство над 17 млн. тона. В България ТИТАН притежава Златна Панега Цимент АД в село Златна Панега, област Ловеч, и е инвестирал над 86 млн. евро в проекти за модернизация.

Златна Панега Цимент е един от водещите производители на висококачествен цимент в България. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове с планове за разширяване и на други места и притежава кариери за чакъл и пясък. Заводът Златна Панега Цимент съдейства за повишаване на жизнения стандарт в региона, подкрепя социални и културни инициативи и допринася за опазването на околната среда.

Посетете страницата на ТИТАН Груп и ТИТАН България

E2

Е2 успешно предава иновативни решения, с което спомага за постигането на икономически изгодно използване на предварително преработени опасни и безопасни отпадъци при високи температури в циментови пещи и инсталации в продължение на вече четири десетилетия в Съединените Щати и Централна и Източна Европа. Историята на Е2 включва и развитието на дългосрочни проекти от планирането до прилагането им, както и управление но отпадъци, подготовка и доставка на алтернативни горива и суровини, получаване на разрешителни, финансиране, изобретяване и проектиране, изграждане и функциониране.