Основната дейност на ГАЕА Зелена Алтернативна Енергия в България е да осигури консултантски, производствени и екологични услуги, включително отстраняване и предварителна обработка на битови и търговски / производствени отпадъци с цел да се използват като заместител на традиционното твърдо гориво и суровини предимно в пещите на Титан Златна Панега Цимент, както и в други големи производствени пещи и инсталации в региона. Фирмата работи с държавни организации и частни лица и използва независима производствена инсталация за алтернативни горива на територията на завода в Златна Панега, област Ловеч. Дейността на ГАЕА прилага практиките на устойчивото развитие чрез оползотворяване на отпадъчни продукти в България и в региона. Основният акцент е върху развитието и представянето на икономически изгодни биогорива, получени от твърда, течна или газообразна биомаса , които да се използват в циментовите пещи на Титан и други големи потребители на енергия. Използването на такива материали е изгодно за всички страни, защото намалява разходите, пести използването на твърди изкопаеми горива, служи като полезно за околната среда средство за оползотворяване на битови и индустриални отпадъци, както и намалява въглеродните емисии на потребителите на енергия, като гарантира на местните общности безопасно, изпробвано и устойчиво управление на техните отпадъци.